۱۲ نشانه عیب موتور با دیدن شمع

زمان مطالعه 6 دقیقه

در زیر به بررسی ۱۲ نشانه عیب موتور با دیدن شمع می پردازیم. شاید برای شما جالب باشد بدانید که چطور از ظاهر شمع خودرو میتوانیم از صحت عملکرد موتور و شمع اطمینان پیدا کنیم. بررسی وضعیت ظاهری شمع اطلاعات ارزشمندی از داخل محفظه سیلندر به ما می دهد.

وضعیت نرمال شمع

Normal Condition

– عایق نوک شمع (الکترود مثبت) به رنگ خاکستری سفید یا خاکستری زرد می باشد.
– در این حالت موتور در شرایط عادی و نرمال و شرایط حرارتی شمع نیز صحیح می باشد
– ترکیب سوخت و هوا و زمانبندی احتراق درست است.
احتراق ناقص نداریم.
استارت سرد بخوبی انجام می شود.
– هیچگونه رسوب مواد افزودنی سوخت نظیر سرب و یا ترکیبات آلیاژی در روغن وجود ندارد.
– گرمای بیش از حد مشاهده نمی شود.

۱۲ نشانه عیب موتور با دیدن شمع

۱-رسوب مخملی مانند دوده کربن

رسوب مخملی مانند دوده کربن

وضعیت ظاهری: عایق نوک شمع (الکترود مثبت)، الکترودها و پوسته
شمع بوسیله رسوب مخملی مانند کربنی پوشیده شده است.
علت بروز: تنظیم نادرست سوخت-هوا(انژکتور یا کاربراتور)، غلظت
بالای ترکیب سوخت-هوا، کثیف بودن فیلتر هوا، عدم تنظیم دریچه هوای اتوماتیک و  یا باز نبودن  بیش از حد  دریچههوا می باشد.
سرد بودن بیش از اندازه شمع در اثر استفاده خودرو برای طی مسیرهای
خیلی کوتاه، پایین بودن درجه حرارتی شمع نیز دیگر دلایل آن می باشد.
تاثیر بر موتور : احتراق ناقص، مشکل در استارت سرد
راه حل : تنظیم نسبت ترکیب سوخت-هوا، تعویض فیلتر هوا

 

۲-رسوب روغنی

رسوب روغنی

وضعیت ظاهری: عایق نوک الکترود مثبت، الکترودها و پوسته شمع
با دوده روغنی و باقیمانده کربن پوشیده شده است.
علت بروز: روغن بیش از حد در محفظه ی احتراق، بالابودن سطح
روغن موتور، ساییده شدن رینگ های پیستون، سیلندرها
و دریچه ها، زیاد بودن روغن در سوخت موتورهای دوزمانه
تاثیر بر موتور : احتراق ناقص، استارت بد و ضعیف
راه حل : تعمیر موتور و تعویض شمع ها

 

 

۳-رسوب سرب

رسوب سرب

وضعیت ظاهری: عایق نوک الکترود مثبت با روکش لعابی زرد و یا
قهوه ای متمایل به سبز پوشیده شده است.
علت بروز: سرب موجود در سوخت، فشار زیاد روی موتور
تاثیر بر موتور : زمانی که فشار روی موتور  زیاد باشد  پوشش لعابی
بر روی  شمع  ایجاد  می شود که قابلیت رسانایی پیدا می کند در
نتیجه احتراق ناقص صورت می پذیرد.
راه حل : از آنجایی که تمیز کردن شمع های قدیمی بی معنی است،
شمع ها باید تعویض گردند و فشار روی موتور کمتر شود.

 

۴-رسوب بسیار زیاد سرب

رسوب بسیار زیاد سرب

وضعیت ظاهری: عایق نوک الکترود مثبت با روکش لعابی زرد و یا
قهوه ای متمایل به سبز پوشیده شده است.
علت بروز: سرب موجود در سوخت، فشار زیاد روی موتور
تاثیر بر موتور: زمانی که فشار روی موتور زیاد باشد پوشش لعابی
بر روی شمع ایجاد می شود که قابلیت رسانایی پیدا می کند
در نتیجه احتراق ناقص صورت می پذیرد.
راه حل: از آنجایی که تمیز کردن شمع های قدیمی بی معنی است،
شمع ها باید تعویض شوند و فشار روی موتور کمتر شود.
استفاده از سوخت بدون و یا سرب کمتر توصیه می شود.

 

۵-تشکیل و رسوب خاکستر

تشکیل و رسوب خاکستر

وضعیت ظاهری: رسوب خاکستر زیاد بر روی عایق نوک الکترود مثبت
که ناشی از مواد افزودنی روغنی و سوختی در قسمت حفره و الکترود
زمین شمع می باشد. خاکستر موجود بر روی شمع ساختاری سست
و شبیه سدر دارد.
علت بروز: وجود ترکیبات آلیاژی خصوصا در روغن موتور می تواند
موجب رسوب خاکستر در محفظه ی احتراق و روی شمع گردد.
تاثیر بر موتور: می تواند منجر به احتراق خودبخود با افت توان و
آسیب به موتور گردد.
راه حل: تعمیر موتور، نصب شمع جدید، تغییر نوع روغن

 

۶-الکترود میانی با رسوب مذاب پوشیده شده

الکترود میانی با رسوب مذاب پوشیده شده

وضعیت ظاهری: رسوب مذاب بر روی الکترود میانی مانند تاول نرم
و اسفنجی می باشد.
علت بروز: حرارت بسیار بالای ایجاد شده توسط احتراق خودبخود، معیوب
بودن دریچه ها، پایین بودن کیفیت سوخت، احتمال پایین بودن بیش از حد
بازه ی حراراتی شمع
تاثیر بر موتور : احتراق ناقص، افت توان و آسیب دیدگی موتور
راه حل : چکاپ موتور و سیستم مخلوط نمودن سوخت و هوا و سیستم
احتراق، تعویض شمع ها با شمع های جدید با بازه حرارتی مناسب

 

 

۷-ذوب شدن جزئی الکترود میانی

ذوب شدن جزئی الکترود میانی

وضعیت ظاهری: الکترود میانی(مثبت) ذوب شده و الکترود زمین بشدت
آسیب دیده است.
علت بروز: حرارت بسیار بالای ایجاد شده توسط احتراق خودبخود، معیوب
بودن دریچه ها، پایین بودن کیفیت سوخت،احتمال پایین بودن بیش از حد
بازه ی حراراتی شمع 
تاثیر بر موتور: احتراق ناقص، افت توان و آسیب دیدگی موتور، شکستگی
عایق نوک بدلیل حرارت بیش از حد الکترود میانی
راه حل: چکاپ موتور، سیستم مخلوط نمودن سوخت و هوا و سیستم احتراق،
تعویض شمع ها با شمع های جدید

 

۸-ذوب شدن جزئی الکترودها

ذوب شدن جزئی الکترودها

وضعیت ظاهری: ظاهر الکترود شبیه گل کلم می باشد. احتمالا رسوب مواد
از شمع ها نشات نمی گیرد.
علت بروز: حرارت بسیار بالای ایجاد شده توسط احتراق خودبخود،
معیوب بودن دریچه ها، پایین بودن کیفیت سوخت
تاثیر بر موتور: افت توان موتور بسیار مشهود است، آسیب دیدن موتور
راه حل: چکاپ سیستم مخلوط نمودن سوخت و هوا، تعویض شمع ها با
شمع های جدید

 

 

۹-رسوب زیاد بر روی الکترود میانی

رسوب زیاد بر روی الکترود میانی


علت بروز: زیاد بودن زمان تعویض شمع ها
تاثیر بر موتور: احتراق ناقص بخصوص در زمان شتاب گرفتن به دلیل پایین بودن
ولتاژ  لازم برای احتراق ناشی از زیاد بودن فاصله الکترودها، استارت ضعیف
راه حل : تعویض شمع ها

 

 

۱۰-فرسایش شدید الکترود زمین

فرسایش شدید الکترود زمین


علت بروز: افزودنی های خورنده در سوخت و یا روغن، جریان نامطلوب ناشی
از رسوب سوخت در محفظه ی احتراق و ضربه موتور،دمای بیش از حد رخ نداده است.
تاثیر بر موتور: احتراق ناقص بخصوص در زمان شتاب گرفتن به دلیل پایین بودن ولتاژ 
لازم برای احتراق ناشی از زیاد بودن فاصله الکترودها، استارت ضعیف
راه حل: تعویض شمع ها

 

 

۱۱-شکستگی عایق نوک شمع

شکستگی عایق نوک شمع


علت بروز: آسیب مکانیکی ناشی از افتادن شمع یا سرویس نامناسب شمع ها که
موجب فشار بر روی الکترود مرکزی می شود، در شرایط خاص رسوب بین عایق نوک
شمع و الکترود میانی و خوردگی الکترود میانی می تواند منجر به شکستن عایق نوک
شمع در دراز مدت گردد.
تاثیر بر موتور: احتراق ناقص، وقوع جرقه در نواحی که ترکیب سوخت-هوا وجود ندارد.
راه حل: تعویض شمع ها

 

۱۲-زنگ زدگی

زنگ زدگی

علایم ظاهری: نوک عایق شمع، الکترودها و نیز بخشی از بدنه خارجی شمع با نوعی
رسوب چسبنده به رنگ نارنجی متمایل به قرمز پوشیده شده است.
علت بروز: وجود افزودنی های حاوی آهن در سوخت.
تاثیر بر موتور: لایه رسوب حاوی آهن، رسانای الکتریکی بوده و باعث احتراق ناقص می شود.
راه حل: تعویض شمع ها

 

 

 

برخی مقالات دیگر

 

کلیه مطالب توسط تیم کارشناسان بوش یدک تهیه شده است.کپی برداری برای مقاصد غیر تجاری با ذکر منبع بلامانع می باشد.